Standardt HUNDFODER

"VARFÖR STANDARDT?"

"Varför Standardt?"  Detta är en fråga som ständigt återkommer och vi vet inte riktigt hur vi skall reagera eller svara på det. Vi är inga säljare, vi har inte en uppsjö av klassiska säljargument eller erbjudanden.
Vi ser oss själva enbart som utvecklare och producenter. Vi har alltid lagt vår fokus där och tillverkar efter det existerande kundbehovet. Men finns det ett behov av någon form av argument om "Varför Standardt?", skall vi försöka uppfylla det fast på vårt sätt.
Vi har skrivit ner lite kortfattat om oss och vår grundläggande tanke på hur vi ser på hunden, näring och kringliggande ämnen. Därigenom får ni en lite bättre uppfattning om hur vi arbetar när vi utvecklar nya produkter och även vidareutvecklar gamla. Sedan får ni själva dra en slutledning och fundera på "Varför Standardt?"

 

 

 

STANDARDT PRODUKTER - Biologisk anpassad ursprungskost

Ursprungskosten för hunden är som för rovdjuret och släktingen vargen, rov. I matsedeln ingår b.la. älg, rådjur, vildsvin, hare/kanin, sork och en och annan fågel, dvs. en köttbaserad kost.

 

 

 

ROVDJURET - Carnivore

Hundar är rovdjur och för att förstå näringsbehoven är det viktigt att förklara de fysiologiska skillnader som finns mellan rovdjur, allätare och gräsätare.

  • Köttätare har en kort tarm för nedbrytning av protein och fett. Två tredjedelar kortare i jämförelse med allätaren och gräsätarens tarm - en tredjedel av full längd i jämförelse med en allätare eller gräsätare.
  • Kött och fett är fullvärdig näring med högre smältbarhet som är nödvändigt för den korta tarmen - i jämförelse med kolhydrater, som inte är fullvärdiga och har låg smältbarhet, som kräver en lång tarm för att näringsbehovet ska kunna upptas.
  • Rovdjurständer sliter sönder sin föda i stora bitar. De har käkar som inte kan förflyttas i sidled. Allätaren och gräsätaren har tänder som är platta och mal sönder födan.
  • Rovdjuret saknar viktigt enzym, amylas i munhålan och har en mycket liten produktion från bukspottskörteln som bryter ned stärkelse, kolhydrater. De har en högre koncentration av saltsyra för att kunna bryta ner aminosyrorna i köttet snabbt. Ett ph runt 1 jämfört med en allätare med ph 4-5.

 

 

PROTEIN - Kroppens och den underhållande strukturens byggstenar.

Standardts proteinnivåer är detsamma som om hunden skulle fånga ett eget byte. Proteinet i hundens rov överstiger inte ofta 26 % och ligger så långt ner som till 16 % proteinhalt beroende på köttets kvalitet.
Oavsett hur mycket kött du ger din hund i kilo per dag kan den aldrig få i sig mer än högst 26 % protein från kött. Högre proteinkoncentrationer är inte biologiskt anpassat för hunden och effekterna av höga proteinkoncentrationer på njurar och lever är inte vetenskapligt utrett, då hunden bearbetar proteinerna i levern och lagrar proteiner i njuren.

Kalorier / 100 gr. och proteinkvalitet (Siffrorna är ett ca.)

Gris

 

135 kcal

 

20 % protein

Kalkon

 

115 kcal

 

22 % protein

Kyckling

 

125 kcal

 

21 % protein

Lamm

 

190 kcal

 

18 % protein

Nöt

 

150 kcal

 

20 % protein

Vilt

 

100 kcal

 

21 % protein

  • Köttprotein är fullvärdigt, innehåller alla essentiella aminosyror och tillför en komplett aminosyrekedja.
  • Upptaget i tarmen av aminosyror från kött är högt oavsett köttmjölets biologiska värde.
  • Påverkar inte insulinproduktionen

 

 

ANIMALISKT FETT

Fettet i ett rov ligger mellan 12 - 26% beroende på vilken årstid hunden jagar.
Animaliskt fett är den bästa energikällan och innehåller alla essentiella fettsyror som hunden behöver, däribland linolsyra och archidonsyra och får kallas fullvärdig. Brist på rätt energi tär på kroppens egna reserver och då används kroppens byggmaterial (protein) till energi.  Det påverkar inte insulinproduktionen.

 

 

 

FODERUTFYLLNAD

I alla torrfoder på marknaden används någon eller några av de följande, majs, korn, vete, havre, potatis. Råvaror som ger upp till tre gånger högre kalorivärden jämfört med ris, medför att insulinproduktionen kraftigt ökar och förhindrar fettförbränning. Fettförbränning är det som påverkar utsöndring av glykogenenergi. Spannmål och potatis innehåller stärkelse som omvandlas till glukos/socker vid fodertillverkningen och är en billig energikälla. Används råvaror med hög stärkelse/kalorinivå resulterar det i felaktig energi och kaloriintag.
Valet av utfyllnad är då ris, eftersom jämfört med många andra inom samma kategori, har denna råvara bl a en låg stärkelsenivå som ger en låg insulinproduktion. Lågt proteinvärde ger oss möjligheten att lägga i högre mängder av köttråvarorna. Näringsämnena i ris är försumbara vilket ger oss möjligheten att kunna öka på de råvaror med mer kompletta animaliska näringsvärdena. Naturligt låga fibernivåer finns i ris. Kolhydrater bildar hunden själv från aminosyrorna i köttet och är därför inte nödvändiga.

  • Vegetabiliska proteiner är ofullständiga och saknar eller har lågt innehåll av essentiella aminosyror.
  • Avsaknaden av essentiella aminosyror reducerar upptaget av andra aminosyror.
  • Påverkar insulinproduktionen

 

 

En liten sammanställning

Så vad är "Standardt"?
En biologisk anpassad diet med balans mellan naturliga mängder högkvalitativt protein och fett som matchar de speciella förutsättningar hundar behöver. Animaliskt protein och fett med naturliga mineraler och endast en kolhydratkälla som utfyllnad med låg stärkelse och fiberhalt som inte stör hundens näringsupptag från kött och fett.
En uppbyggnad för att nå så nära ursprungsdieten som det är tekniskt möjligt. Standardt, en enkel kost med en naturlig biologisk sammansättning som hundar är ämnade att äta.